ไส้กรอกเยอรมันรมควันต้นตำรับรสชาติเข้มข้น ไส้กรอกแฮมรมควัน ขาหมูเยอรมันรมควัน ไส้กรอกซูเปอร์ชีส ไส้กรอกเอ็กซ์ตร้าสไปซี่ส์ ไส้กรอกชูบิกพริกสด ขาหมูเยอรมันรมควันพิเศษ ไส้กรอกพริกไทยดำ แคนาเดียนแฮม ซี่โครงอ่อนรมควัน ซี่โครงแฮม ซี่โครงอ่อนบาร์บิคิว ไก่อิชิ เบคอนม้วน เบคอนโรล เบคอนบิท เบคอนกรอบ แฮมบิท แฮมกรอบ แฮมขาหมู ขาหมูรมควัน ขาหมูไร้กระดูกรมควัน แอมขาหมูไร้กระดูก Original German Smoky Sausages, Smoky Ham Sausages, Super Cheese Sausages, Extra Spicy Sausages, Chilli or Chubic Sausages, German Pork Knuckle, Special Garlic Sausages, Smoky Bacon Sausages, Black Pepper Sausages, Canadian Ham, BBQ Smoky Spare ribs barbeque, BBQ Spare ribs Barbeque, Ichi chicken wing, bacon roll, bacon bits, ham bits, pork knuckle ham, smoked pork knuckle
ไส้กรอกเยอรมันรมควันต้นตำรับรสชาติเข้มข้น ไส้กรอกแฮมรมควัน ขาหมูเยอรมันรมควัน ไส้กรอกซูเปอร์ชีส ไส้กรอกเอ็กซ์ตร้าสไปซี่ส์ ไส้กรอกชูบิกพริกสด ขาหมูเยอรมันรมควันพิเศษ ไส้กรอกพริกไทยดำ แคนาเดียนแฮม ซี่โครงอ่อนรมควัน ซี่โครงแฮม ซี่โครงอ่อนบาร์บิคิว ไก่อิชิ เบคอนม้วน เบคอนโรล เบคอนบิท เบคอนกรอบ แฮมบิท แฮมกรอบ แฮมขาหมู ขาหมูรมควัน ขาหมูไร้กระดูกรมควัน แอมขาหมูไร้กระดูก Original German Smoky Sausages, Smoky Ham Sausages, Super Cheese Sausages, Extra Spicy Sausages, Chilli or Chubic Sausages, German Pork Knuckle, Special Garlic Sausages, Smoky Bacon Sausages, Black Pepper Sausages, Canadian Ham, BBQ Smoky Spare ribs barbeque, BBQ Spare ribs Barbeque, Ichi chicken wing, bacon roll, bacon bits, ham bits, pork knuckle ham, smoked pork knuckle
ไส้กรอกเยอรมันรมควันต้นตำรับรสชาติเข้มข้น ไส้กรอกแฮมรมควัน ขาหมูเยอรมันรมควัน ไส้กรอกซูเปอร์ชีส ไส้กรอกเอ็กซ์ตร้าสไปซี่ส์ ไส้กรอกชูบิกพริกสด ขาหมูเยอรมันรมควันพิเศษ ไส้กรอกพริกไทยดำ แคนาเดียนแฮม ซี่โครงอ่อนรมควัน ซี่โครงแฮม ซี่โครงอ่อนบาร์บิคิว ไก่อิชิ เบคอนม้วน เบคอนโรล เบคอนบิท เบคอนกรอบ แฮมบิท แฮมกรอบ แฮมขาหมู ขาหมูรมควัน ขาหมูไร้กระดูกรมควัน แอมขาหมูไร้กระดูก Original German Smoky Sausages, Smoky Ham Sausages, Super Cheese Sausages, Extra Spicy Sausages, Chilli or Chubic Sausages, German Pork Knuckle, Special Garlic Sausages, Smoky Bacon Sausages, Black Pepper Sausages, Canadian Ham, BBQ Smoky Spare ribs barbeque, BBQ Spare ribs Barbeque, Ichi chicken wing, bacon roll, bacon bits, ham bits, pork knuckle ham, smoked pork knuckle ไส้กรอกเยอรมันรมควันต้นตำรับรสชาติเข้มข้น ไส้กรอกแฮมรมควัน ขาหมูเยอรมันรมควัน ไส้กรอกซูเปอร์ชีส ไส้กรอกเอ็กซ์ตร้าสไปซี่ส์ ไส้กรอกชูบิกพริกสด ขาหมูเยอรมันรมควันพิเศษ ไส้กรอกพริกไทยดำ แคนาเดียนแฮม ซี่โครงอ่อนรมควัน ซี่โครงแฮม ซี่โครงอ่อนบาร์บิคิว ไก่อิชิ เบคอนม้วน เบคอนโรล เบคอนบิท เบคอนกรอบ แฮมบิท แฮมกรอบ แฮมขาหมู ขาหมูรมควัน ขาหมูไร้กระดูกรมควัน แอมขาหมูไร้กระดูก Original German Smoky Sausages, Smoky Ham Sausages, Super Cheese Sausages, Extra Spicy Sausages, Chilli or Chubic Sausages, German Pork Knuckle, Special Garlic Sausages, Smoky Bacon Sausages, Black Pepper Sausages, Canadian Ham, BBQ Smoky Spare ribs barbeque, BBQ Spare ribs Barbeque, Ichi chicken wing, bacon roll, bacon bits, ham bits, pork knuckle ham, smoked pork knuckle ไส้กรอกเยอรมันรมควันต้นตำรับรสชาติเข้มข้น ไส้กรอกแฮมรมควัน ขาหมูเยอรมันรมควัน ไส้กรอกซูเปอร์ชีส ไส้กรอกเอ็กซ์ตร้าสไปซี่ส์ ไส้กรอกชูบิกพริกสด ขาหมูเยอรมันรมควันพิเศษ ไส้กรอกพริกไทยดำ แคนาเดียนแฮม ซี่โครงอ่อนรมควัน ซี่โครงแฮม ซี่โครงอ่อนบาร์บิคิว ไก่อิชิ เบคอนม้วน เบคอนโรล เบคอนบิท เบคอนกรอบ แฮมบิท แฮมกรอบ แฮมขาหมู ขาหมูรมควัน ขาหมูไร้กระดูกรมควัน แอมขาหมูไร้กระดูก Original German Smoky Sausages, Smoky Ham Sausages, Super Cheese Sausages, Extra Spicy Sausages, Chilli or Chubic Sausages, German Pork Knuckle, Special Garlic Sausages, Smoky Bacon Sausages, Black Pepper Sausages, Canadian Ham, BBQ Smoky Spare ribs barbeque, BBQ Spare ribs Barbeque, Ichi chicken wing, bacon roll, bacon bits, ham bits, pork knuckle ham, smoked pork knuckle ไส้กรอกเยอรมันรมควันต้นตำรับรสชาติเข้มข้น ไส้กรอกแฮมรมควัน ขาหมูเยอรมันรมควัน ไส้กรอกซูเปอร์ชีส ไส้กรอกเอ็กซ์ตร้าสไปซี่ส์ ไส้กรอกชูบิกพริกสด ขาหมูเยอรมันรมควันพิเศษ ไส้กรอกพริกไทยดำ แคนาเดียนแฮม ซี่โครงอ่อนรมควัน ซี่โครงแฮม ซี่โครงอ่อนบาร์บิคิว ไก่อิชิ เบคอนม้วน เบคอนโรล เบคอนบิท เบคอนกรอบ แฮมบิท แฮมกรอบ แฮมขาหมู ขาหมูรมควัน ขาหมูไร้กระดูกรมควัน แอมขาหมูไร้กระดูก Original German Smoky Sausages, Smoky Ham Sausages, Super Cheese Sausages, Extra Spicy Sausages, Chilli or Chubic Sausages, German Pork Knuckle, Special Garlic Sausages, Smoky Bacon Sausages, Black Pepper Sausages, Canadian Ham, BBQ Smoky Spare ribs barbeque, BBQ Spare ribs Barbeque, Ichi chicken wing, bacon roll, bacon bits, ham bits, pork knuckle ham, smoked pork knuckle
ไส้กรอกเยอรมันรมควันต้นตำรับรสชาติเข้มข้น ไส้กรอกแฮมรมควัน ขาหมูเยอรมันรมควัน ไส้กรอกซูเปอร์ชีส ไส้กรอกเอ็กซ์ตร้าสไปซี่ส์ ไส้กรอกชูบิกพริกสด ขาหมูเยอรมันรมควันพิเศษ ไส้กรอกพริกไทยดำ แคนาเดียนแฮม ซี่โครงอ่อนรมควัน ซี่โครงแฮม ซี่โครงอ่อนบาร์บิคิว ไก่อิชิ เบคอนม้วน เบคอนโรล เบคอนบิท เบคอนกรอบ แฮมบิท แฮมกรอบ แฮมขาหมู ขาหมูรมควัน ขาหมูไร้กระดูกรมควัน แอมขาหมูไร้กระดูก Original German Smoky Sausages, Smoky Ham Sausages, Super Cheese Sausages, Extra Spicy Sausages, Chilli or Chubic Sausages, German Pork Knuckle, Special Garlic Sausages, Smoky Bacon Sausages, Black Pepper Sausages, Canadian Ham, BBQ Smoky Spare ribs barbeque, BBQ Spare ribs Barbeque, Ichi chicken wing, bacon roll, bacon bits, ham bits, pork knuckle ham, smoked pork knuckle

 

เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทั้งลูกค้าและพนักงาน ตลอดจนเพื่อลดการก่อมลภาวะต่อโลกอันเป็นที่รักยิ่ง

1. ลดการใช้เคมีหรือสารสกัดใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดสารตกค้าง  ทั้งชนิดและปริมาณ

2. ลดการใช้เคมีหรือสารสกัดใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย  ทั้งชนิดและปริมาณ

3. ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  หรืออาจกลายเป็นแหล่งเพาะสัตว์รำคาญหรือเชื้อโรค

4. เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5. เพิ่มการกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)

6. เพิ่มการใช้ของที่สามารถนำไปปรับสภาพหรือคุณภาพหลังจากทิ้งแล้วได้ หรือการใช้ของที่มาจากของทิ้งที่ได้รับการปรับสภาพหรือคุณภาพให้เหมาะสมแล้ว (Recycle)

 

 

To help consumers and employees health care as well as to help serve our beloved environment;

1. Reduce usage of chemical substances which may leave residue.

2. Reduce usage of chemical substances which may harm our health.

3. Reduce usage of containers or packages which may harm our earth or may become pest living.

4. Increase usage of environmental promotion products.

5. Increase REUSE activities.

6. Increase RECYCLE activities.

 

   

ภาชนะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากรายการที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น ใช้ภาชนะกระดาษแทนภาชนะโฟม ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นแทนส้อมพลาสติก ใช้ซ้อสบรรจุขวดให้ลูกค้าเติมแทนแบบซอง (เว้นเฉพาะรายการซื้อกลับ) เป็นต้น

 

Environmental Friendly Container or Package.

Paper cup replaces foam or plastic cup.

Wood stick replaces plastic utensils.

 

ไส้กรอกเยอรมันรมควันต้นตำรับรสชาติเข้มข้น ไส้กรอกแฮมรมควัน ไส้กรอกชูบิกพริกสด ขาหมูเยอรมันรมควัน ไส้กรอกซูเปอร์ชีส ไส้กรอกเอ็กซ์ตร้าสไปซี่ส์ ไส้กรอกชูบิกพริกสด ขาหมูเยอรมันรมควันพิเศษ ไส้กรอกพริกไทยดำ ไส้กรอกแท้ แคนาเดียนแฮม ซี่โครงอ่อนรมควัน ซี่โครงอ่อนบาร์บิคิว กะหล่ำเปรี้ยว ไก่อิชิ Original German Smoky Sausages, Smoky Ham Sausages, Super Cheese Sausages, Extra Spicy Sausages, Chilli or Chubic Sausages, German Knuckle, Special Garlic Sausages, Smoky Bacon Sausages, Black Pepper Sausages, Canadian Ham, Smoky Sparerib BBQ, Sparerib Barbeque

 

เนื้อสัตว์อนามัย

ใช้เนื้อสัตว์และเครื่องใน ทั้งไก่ สุกร โคขุน สัตว์น้ำ ฯลฯ  จากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์  ตลอดจนเว้นการใช้เคมี เช่น สารกรอบ สารเด้ง ฯลฯ  เป็นต้น

 

Qualified meats only.

No harmful additives.

 

ไส้กรอกเยอรมันรมควันต้นตำรับรสชาติเข้มข้น ไส้กรอกแฮมรมควัน ไส้กรอกชูบิกพริกสด ขาหมูเยอรมันรมควัน ไส้กรอกซูเปอร์ชีส ไส้กรอกเอ็กซ์ตร้าสไปซี่ส์ ไส้กรอกชูบิกพริกสด ขาหมูเยอรมันรมควันพิเศษ ไส้กรอกพริกไทยดำ ไส้กรอกแท้ แคนาเดียนแฮม ซี่โครงอ่อนรมควัน ซี่โครงอ่อนบาร์บิคิว กะหล่ำเปรี้ยว ไก่อิชิ Original German Smoky Sausages, Smoky Ham Sausages, Super Cheese Sausages, Extra Spicy Sausages, Chilli or Chubic Sausages, German Knuckle, Special Garlic Sausages, Smoky Bacon Sausages, Black Pepper Sausages, Canadian Ham, Smoky Sparerib BBQ, Sparerib Barbeque

 

สถานที่ทำงานสะอาด

1. แต่งตัวเหมาะสม

2. ทำความสะอาดอย่างละเอียดทุกวัน

3. มาตรฐาน อย.

 

Clean working area.

Appropriated dresses.

Regular intensive cleaning.

GMP (Good Manufacturing Practices)

ไส้กรอกเยอรมันรมควันต้นตำรับรสชาติเข้มข้น ไส้กรอกแฮมรมควัน ไส้กรอกชูบิกพริกสด ขาหมูเยอรมันรมควัน ไส้กรอกซูเปอร์ชีส ไส้กรอกเอ็กซ์ตร้าสไปซี่ส์ ไส้กรอกชูบิกพริกสด ขาหมูเยอรมันรมควันพิเศษ ไส้กรอกพริกไทยดำ ไส้กรอกแท้ แคนาเดียนแฮม ซี่โครงอ่อนรมควัน ซี่โครงอ่อนบาร์บิคิว กะหล่ำเปรี้ยว ไก่อิชิ Original German Smoky Sausages, Smoky Ham Sausages, Super Cheese Sausages, Extra Spicy Sausages, Chilli or Chubic Sausages, German Knuckle, Special Garlic Sausages, Smoky Bacon Sausages, Black Pepper Sausages, Canadian Ham, Smoky Sparerib BBQ, Sparerib Barbeque

 

น้ำจุลินทรีย์ E.M.

1. ช่วยลดการใช้เคมีทำความสะอาด

2. ไม่ทิ้งสิ่งตกค้างที่เป็นโทษต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม

3. ผลิตได้เองจากเศษอาหาร  ลดการทิ้งขยะ

 

Microbiotic Solution.

Help reduce usage of detergent.

Less harmful residual.

Produced from organic.

ไส้กรอกเยอรมันรมควันต้นตำรับรสชาติเข้มข้น ไส้กรอกแฮมรมควัน ไส้กรอกชูบิกพริกสด ขาหมูเยอรมันรมควัน ไส้กรอกซูเปอร์ชีส ไส้กรอกเอ็กซ์ตร้าสไปซี่ส์ ไส้กรอกชูบิกพริกสด ขาหมูเยอรมันรมควันพิเศษ ไส้กรอกพริกไทยดำ ไส้กรอกแท้ แคนาเดียนแฮม ซี่โครงอ่อนรมควัน ซี่โครงอ่อนบาร์บิคิว กะหล่ำเปรี้ยว ไก่อิชิ Original German Smoky Sausages, Smoky Ham Sausages, Super Cheese Sausages, Extra Spicy Sausages, Chilli or Chubic Sausages, German Knuckle, Special Garlic Sausages, Smoky Bacon Sausages, Black Pepper Sausages, Canadian Ham, Smoky Sparerib BBQ, Sparerib Barbeque

 

 

copyright reserves

01-Jan-2010

Tel.089 204 1515, 081 837 8247, 081 869 3013